Info om pesticider

I medierne har været megen omtale af pesticider fundet i drikkevandet forskellige steder i Danmark. Især det nyligt fundne pesticid Chloridazon blev omtalt meget efter det blev fundet i drikkevandet i Århus og Odense.

Det tager vi selvfølgeligt alvorligt i Ubby Vandværk og derfor er der i starten af september bestilt ekstra pesticid-kontroller hos vores laboratorie Eurofins A/S. Så snart vi har resultatet af den ekstra prøve vil den være tilgængelig under Vandanalyser 2017.

Prøven tages for at afklare om der findes målbare værdier af Chloridazon og dets nedbrydningsprodukter. Vi har i Ubby i øvrigt ikke målbare værdier på ét eneste af de pesticider der lovgivningsmæssigt testes for.