Bestyrelsens beretning

Beretning 2017

Der er oppumpet ca. 132.000m3 vand, og der er solgt ca. 126.000 m3. Dette giver et svind på ca. 6% hvilket er tilfredsstillende.

Kvaliteten af vores vand har været fint hele året.  Der har i årets løb været talt meget om kemikaliet Cloridozon. Vi har fået analyseret vores vand, og det er helt fri for stoffet.

Vores 6 boringer fungerer tilfredsstillende og der er rigeligt med vand.

Boringen på sportspladsen er blevet renoveret og har fået ny overjordisk tørbrønd og pumpe.  Det gør vi ved alle vores boringer. Dette er nr. 3.

Der er bygget nyt udhus på ca. 40 m2 og lagt ca. 200 m2 fliser. Dette har koster ca. 220.000 kr. Det har givet os et dejligt rum med plads til alt hvad vi opbevarer på vandværket. Samtidig har vi udskiftet tagrender mv. på den gamle bygning.

Vores 4 rentvandspumper er udskiftet med 3 nye og mere tilsvarende og energibesparende pumper.  Dette har kostet ca. 180.000kr. Samtidig er der lavet trykforøger i Klovby, hvor der til tider har været problemer med trykket da et par af vores forbrugere i perioder bruger meget vand. Nu regner vi med at problemet er løst.

Da vores gamle affugter var blevet dyr i vedligeholdelse og strøm, er der blevet indkøbt en ny for ca. 75.000 kr. Det var ikke den billigste på markedet, men den er mere effektiv og energibesparende hvilket vi, sammen med de ny pumper, allerede kan se på elforbruget.

Der er monteret nyt lyddæmpende loft i vores mødelokale på vandværket ligesom hele loftet på vandværket er blevet malet. Dette har givet et friskt og lyst rum.

Det er mange reinvesteringer og udskiftninger vi har foretaget i årets løb hvilket selvfølgelig har kostet en del penge. Men vi ser det som en investering i fremtiden, da Ubby Vandværk forhåbentlig skal fungere langt ud i fremtiden.

Vi har brugt meget tid på datasikkerhed, beredskabsplaner i tilfælde af ulykke og vandforurening og ledningsoplysninger i forbindelse med gravearbejde i vores forsyningsområde. Der er også brugt meget tid og kræfter på vandindvindingstilladelse, men vi har endnu ikke fået en ny.

 

Tak til Lene og Bent for at føre regnskab og til David for at føre tilsyn med vandværket.

Tak til bestyrelseskollegaer for godt samarbejde i årets løb.

 

Aage Østergaard

Formand