Håndværker

Alle håndværkere og entreprenører der arbejder på Ubby Vandværks installationer og ledningsnet skal have højt fokus på hygiejne.

Videoerne herunder viser de vigtigste fokusområder:

Arbejde på Vandværket

Arbejde på Ledningsnettet