SMS service

Vi oplever desværre at nogle forbrugere er gledet ud af vores sms-service og derfor ikke har fået besked ved arbejder på ledningsnettet.

Det kan skyldes ændringer i telefonabonnementer og vilkår fra teleselskaberne, f.eks. ændring til hemmeligt nummer, beskyttelse mod telefonsælgere, reklamer og lignende, der gør at vi ikke længere har rettighed til automatisk at kontakte den enkelte forbruger via sms.

Er du i tvivl om du er tilmeldt sms-servicen eller har du ikke modtaget noget fra os i forbindelse med arbejder på ledningsnettet, så tilmeld selv din telefon til servicen her på hjemmesiden. Så er du sikker på at få besked.

Der kan også tilmeldes flere numre på samme husstand.

Misfarvet vand

Efter arbejde på ledningsnettet oplever nogle forbrugere i Værslev og Frankerup desværre gulligt eller brunligt vand.

Vi opfordrer til at skylle stikledningen godt igennem ved at lade en vandhane løbe et kvarters tid. Herefter skulle vandet gerne klares.

Misfarvningen skyldes lidt løsrevet okker i vandledningerne og er ikke sundhedsskadelig. Se mere information her

Arbejder på ledningsnettet

For lettere at kunne overvåge vandspild på ledningsnettet arbejder vi på at opdele ledningsnettet i sektioner med hoved-vandmålere.

Tirsdag den 16. og onsdag den 17. nedsættes tre hovedmålerbrønde på vandværksgrunden på Pilevej.
Derfor kan der forekomme afbrydelser af vandforsyningen i længere perioder disse to dage. Vi vil så vidt muligt opretholde forsyning til så mange forbrugere som muligt under hele arbejdsperioden, men overalt må forventes afbrydelser i tidsrummet kl 08-16.
Tirsdag afbrydes primært i følgende områder: Pilevej, Birkevej, Gartnervænget samt dele af Hovedgaden.
Onsdag afbrydes primært i følgende områder: Værslev, Frankerup, Yppenbjerg, Slagelse Landevej og Dyssevej.
Vi håber på alles forståelse og beklager ulejligheden.
Venligst Vandværket / Bestyrelsen

God Jul og Godt Nytår

Kære forbruger

Vandværket ønsker god jul og godt nytår.
Alle vandmålere aflæser sig selv præcis ved årsskiftet med henblik på afregning. I løbet af de første par uger i 2016 kommer målerbilen forbi og indhenter aflæsningerne via radio.
Venligst Ubby Vandværk

Ny spildevandsbeholder

Så er arbejdet med at etablere en ny spildevandsbeholder i fuld gang. Beholderen leveres om et par uger. Entreprenør er Thomas Petersen fra Ubby.

Til forbrugere i Ubby Vandværk amba.

Velkommen til vores nye hjemmeside.

Der mangler fortsat nogle informationer, men vi arbejder på at få de sidste småting på plads.

For tiden arbejder vi på et nyt spildevandsbassin ved vandværket på Pilevej. Vi vil derfor rode og larme lidt i hverdagene de næste fire-fem ugers tid. Vi håber på naboernes forståelse.

Senere i år skal vi udflytte resterende indendørs målere til målerbrønde i Hørkærhaven. Og herefter starter vi på Enggårdsvej hvor vi stadig har ca. 100 målere siddende indendørs.

Vi arbejder på at få siden med vandkvalitet opdateret, men indtil videre ligger et link til alle historiske analyseresultater som ligger offentligt hos GEUS.

Venligst David, Vandværkspasser