Arbejde i Klovby

Forbrugere på Klovbyvej, Klovbygade, Kæret, Bechsvej, Kirkestien, Smediestræde, Skrænten, Esern Snaresvej og Møllevej.

På grund af et arbejde med at etablere en trykmålestation i Klovby vil vandforsyningen blive afbrudt i dit område i nogle timer torsdag den 21. september om formiddagen
Arbejdet forventes afsluttet inden for almindelig arbejdstid.
Vi beklager ulejligheden.
Venligst Ubby Vandværk / Bestyrelsen

Misfarvet vand?

Efter arbejde på ledningsnettet oplever nogle forbrugere i Værslev og Frankerup desværre gulligt eller brunligt vand.

Vi opfordrer til at skylle stikledningen godt igennem ved at lade en vandhane løbe et kvarters tid. Herefter skulle vandet gerne klares.

Misfarvningen skyldes lidt løsrevet okker i vandledningerne og er ikke sundhedsskadelig. Se mere information her

Opdatering 30/8-2017:

På grund af vedvarende okker-misfarvning i Værslev gennemskyller vi hovedledninger. Det kan give svingende tryk i området omkring Frankerup, Værslev, Dyssevej og Ypenbjerg.

GPS indmåling

Tirsdag den 16. maj indmåler vi nye ventiler og målerbrønde (etableret inden for de sidste 3-4 år) sammen med vores ledningsregistrerings-leverandør Thvilum A/S.

Vi opmåler primært i Hørkærhaven og Enggårdsvej samt på enkelte adresser i Søndergade, Hovedgaden, Frankerup og Klovby.

Den enkelte forbruger behøver ikke være til stede, da vi blot skal tilgå målerbrønd ved skel eller i indkørsel.

gps-const

Arbejde på Søndergade

På grund af reparation af et mindre vandbrud på Søndergade vil der forekomme afbrydelser af vandforsyningen mandag den 23. januar 2017.

Afbrydelserne forventes at være kortvarige og indenfor almindelig arbejdstid.

Vi informerer yderligere, hvis arbejdet strækker sig udover mandag.

Venligst Ubby Vandværk

God jul og godt nytår

Kære forbruger.

Ubby vandværk ønsker alle en god jul og godt nytår.

Alle vandmålere aflæser sig selv automatisk ved årsskiftet 2016/2017 og målerbilen indhenter aflæsningerne via radio den 7.-8. januar.

Aflæsningen ved nytår danner grundlag for afregning, så kontrollér gerne målerstanden for eget regnskabs skyld.

Venligst Ubby vandværk / Bestyrelsen

Arejde på ledningsnettet

På grund af omlægning af et stykke hovedledning mod Værslev og Frankerup afbrydes for vandforsyningen i følgende områder:

Værslev, Frankerup, Yppenbjerg, Dyssevej, Slagelse Landevej samt en del af Katholm.

Arbejdet udføres onsdag den 26. oktober kl 09.00 til ca. kl 13.

Efterfølgende må forventes lidt misfarvning af vandet som følge af løsrevet okker i rørene – vi gør hvad vi kan for at begrænse det så meget som muligt. Misfarvningen er ikke sundhedsskadelig.

Arbejdet er anden etape i rækken af arbejder efter det store brud vi havde fredag den 14. oktober om morgenen (se her). Og består i udskiftning af et stykke beskadiget hovedledning samt demontering af en defekt målerbrønd på vandværksgrunden i Ubby.

Vi håber på alles forståelse.

Venligst Bestyrelsen

Afbrydelse onsdag aften

På grund af udskiftning af en hovedledning i Ubby afbrydes vandforsyningen til samtlige husstande Onsdag den 19. oktober fra kl 20.00.

Arbejdet forventes først afsluttet efter midnat, så vi anbefaler at tappe lidt vand af til eget brug.

Efterfølgende må forventes lidt misfarvning af vandet som følge af løsrevet okker i rørene – vi gør hvad vi kan for at begrænse det så meget som muligt. Misfarvningen er ikke sundhedsskadelig.

Arbejdet består i at udskifte et ø 160 mm hovedafgangsrør fra vandværket. Og er første etape i en række af arbejder efter det brud vi havde fredag den 14. oktober. De seneste dage har forbrugere i Værslev og Klovby oplevet svagt vandtryk – dette skulle rette sig efter dette arbejde er udført.

Vi håber på alles forståelse.

Venligst Bestyrelsen

Driftsforstyrrelser fredag morgen

Fredag morgen ca. fra klokken 5 oplevede vi driftsforstyrrelser på vandværket med trykfald og forsyningssvigt i hele området til følge.

Fejlen skyldtes et stort brud ved en hovedmålerbrønd placeret på vandværksgrunden på Pilevej. På grund af en produkt- eller produktionsfejl i en næsten nymonteret, fabriksbygget hovedmålerbrønd sprang en Ø160 mm hovedledning læk og som følge heraf fik vi næsten tømt vores rentvandsbeholder.

Desværre var det ikke muligt at opretholde forsyningen til Frankerup, Værslev og Yppenbjerg som derfor oplevede at være uden vand i en længere periode. Efter en fantastisk indsats fra graveentreprenør og VVS-montør lykkedes det dog at genoptage forsyningen til næsten alle områder kl ca. 11.30.

Vi tager situationen med den fejlende hovedmålerbrønd meget alvorligt – derfor gennemgås alle tilsvarende målerbrønde sammen med leverandøren i nærmeste fremtid for at få eventuelle konstruktionsfejl rettet.

Driftsforstyrrelserne har sandsynligvis også revet en del okker løs i vandledningerne, som ses som en rød/brun misfarvning af vandet. Derfor opfordrer vi alle til at lade hanen løbe indtil vandet klares igen. Okkerudfældningen i vandet er ikke sundhedsskadelig.

Vi beklager meget de gener denne forstyrrelse har medført hos vores forbrugere, men håber dog på alles forståelse.

Venligst Ubby Vandværk / Bestyrelsen

img_20161014_144834

SMS service

Vi oplever desværre at nogle forbrugere er gledet ud af vores sms-service og derfor ikke har fået besked ved arbejder på ledningsnettet.

Det kan skyldes ændringer i telefonabonnementer og vilkår fra teleselskaberne, f.eks. ændring til hemmeligt nummer, beskyttelse mod telefonsælgere, reklamer og lignende, der gør at vi ikke længere har rettighed til automatisk at kontakte den enkelte forbruger via sms.

Er du i tvivl om du er tilmeldt sms-servicen eller har du ikke modtaget noget fra os i forbindelse med arbejder på ledningsnettet, så tilmeld selv din telefon til servicen her på hjemmesiden. Så er du sikker på at få besked.

Der kan også tilmeldes flere numre på samme husstand.