Taber jeg vand?

Vandspild i din egen installation kan blive en rigtig dyr oplevelse. Det er derfor en god ide at kontrollere vandmåleren regelmæssigt. Vi anbefaler at vandmålerens aflæsning regelmæssigt afskrives og at flow-indikatoren på vandmåleren tjekkes engang om måneden. Sådan gør du:

  • Luk alle vandhaner
  • Kontroller at der ikke løber vand i toiletter
  • Vaskemaskiner, opvaskemaskiner og andre automatiske vandsystemer slukkes
  • Kontroller nu flow-indikatoren på vandmåleren – er der fortsat forbrug gennem måleren vil der være en løbende pil (se billede)

Løber toilettet? – Se Bolius video herunder

 

Hvis uheldet er ude Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild. Hent ansøgningsskema her. Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

  • Det skal være tale om en privat bolig
  • Der skal være tale om en skjult lækage, og det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
  • Der skal betales en selvrisiko på 300 m3 og det anslåede årlige forbrug.

Vandværket skal herefter tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt og udfylde skemaet som dokumentation til SKAT. Vandværket skal blandt andet skrive under på, at det er vi er enige i, at der er tale om en skjult lækage, og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet. Når det er gjort, er vi forpligtet til at eftergive vores andel af udgifterne.