Hvem har ansvar?

Ansvaret for etablering og vedligehold af ledninger og installationer skifter ved skel – også i de tilfælde hvor vandmåleren er placeret indendørs.

Vandmåleren er til enhver tid vandværkets ejendom.

Igennem de sidste 10 år har Ubby Vandværk flyttet ca. 300 målere fra idendørs montering til udendørs montering i en målerbrønd. Det betyder at der idag kun er ganske få forbrugere der fortsat har måleren siddende indendørs. De resterende indendørs målere vil blive udflyttet inden for de kommende 3-4 år. Baggrunden for at målerne flyttes ud er et ønske om let adgang til målerne, når der skal foretages stikprøvekontroller og udskiftninger. Samt at måleren placeres ved skel hvor ejerskabet af ledningen i jorden skifter.

Vandmålerne har en forventet levetid på 12-16 år og skal herefter udskiftes. Inden for levetiden skal der foretages stikprøvekontroller, hvor en del af målerbestanden nedtages og sendes til laboratoriekontrol.