Følsomme Forbrugere


I tilfælde af forurening af drikkevandet vil følsomme forbrugere altid blive kontaktet først og som udgangspunkt via telefon. Vandværket har diverse kontaktinformationer på disse forbrugere i beredskabsplanen og de opdateres årligt.


Følsomme forbrugere er: plejehjem, skoler, læger, bestemte offentlige myndigheder og
virksomheder med produktion af afgørende samfundsmæssig betydning. Desuden forbrugere som har væsentlig økonomiske eller produktionsmæssige interesser.


Kontakt os gerne for information herom eller hvis der er rettelser eller tilføjelser.


Følgende forbrugere er registreret på listen over følsomme forbrugere:


  • SuperBrugsen Ubby
  • Fakta Ubby
  • Ubby Fri- og efterskole
  • Ubby Pizzaexpress
  • Ubby Forsamlingshus
  • Hvidebæk slagteri og pølsefabrik
  • Plejecentret Enggården
  • Ubby tandklinik
  • Tandlægehuset Ubby
  • Værslev Forsamlingshus

Misfarvet Vand


Misfarvet vand – hvorfor det?


Nogle forbrugere kan opleve, at der i en periode kommer misfarvet vand ud af vandhanen.

Det sker i forbindelse med brud på vandledningen, ledningsarbejde eller andre forstyrrelser i vandforsyningen.


Vandet kan være rødt, brunt eller sort og indeholde sorte partikler. Det kan også smage metallisk.


Denne misfarvning er uskadelig og uden sundhedsfare. Den skyldes et kortvarigt forhøjet indhold af jern og mangan i drikkevandet.


Jern og mangan er ikke sundhedsfarligt – f.eks indeholder vitaminpiller jern og mangan. Men for stort indhold af jern kan give afsmitning på porcelæn og vasketøj og mangan kan give et fedtet og olieagtig udseende og små sorte partikler.


Lidt mere om jern og mangan.
I vandværksboringer forekommer jern og mangan i varierende mængder. Ved vandværksbehandlingen – iltning og filtrering i sandfiltre, udskilles jern og mangan.


Ved iltning ændres jern og mangans kemiske sammensætning, så der dannes klumper, der kan udfældes og tilbageholdes i sandfiltrene.


Uanset hvor effektiv vandværksbehandlingen er, kan det dog ikke undgås, at der også sker udfældning af jern og mangan i en vis udstrækning i ledningsnettet ud til vandhanerne.


Når vandstrømmen er ensartet – det vil sige, at vandet løber samme vej med samme tryk og styrke, forbliver det udfældede jern og mangan i ledningen.


Opstår der brud på ledningen eller andet der bevirker, at vandstrømmen ændres, rives jern- og manganpartikler med vandet ud til aftapningsstederne.


Snavset tøj ved ledningsbrud.
Hvis vasketøjet er blevet gult på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud,  anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende.


Det misfarvede tøj lægges i blød (brug plastbalje) i varmt vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand.
Efter ca. 1/2 – 1 time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand.
Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Vær opmærksom på at syren i nogle tilfælde kan skade tøjets farver og angribe lynlåse og knapper af metal.


Flere råd findes på Vandværksforeningens hjemmeside


Hvorfor er vandet hvidt?
På vandværket iltes vandet. Der skal ilt i råvandet for at jern og mangan kan renses fra og endelig skal drikkevandet indeholde min. 5 mg/l ilt for at sikre vandets velsmag.


Når vandet er hvidt, skyldes det overskydende ilt. Det kan også skylles de haner/blandingsbatterier som vandet aftappes af. Ilten forsvinder af sig selv, når man lader vandet stå i nogle sekunder.


Hvidt vand er altså ikke farligt.

Vandkvalitet


Hårdhedsgraden af vandet er ca. 18°dH, hvilket vil sige hårdt.


Ved vandets totale hårdhed forstås dets indhold af calcium og magnesium, udtrykt i hårdhedsgrader (Odh).

Vandets hårdhedsgrad har blandt andet betydning for dosering af vaskemiddel i vaskemaskiner.


0-4: meget blødt
4-8: blødt
8-12: middelhårdt
12-18: temmeligt hårdt
18-30: hårdt
30-  : meget hårdt


Herunder findes nyeste analyserapporter fra laboratoriet Eurofins.


Vandanalyser:


2022-08-11


2022-08-11 II


Alle historiske analyseresultater findes offentligt hos GEUS på følgende link:


Vandprøver fra Ubby Vandværk