Taber jeg vand?


Vandspild i din egen installation kan blive en rigtig dyr oplevelse. Det er derfor en god ide at kontrollere vandmåleren regelmæssigt.

Vi anbefaler at vandmålerens aflæsning regelmæssigt afskrives og at flow-indikatoren på vandmåleren tjekkes engang om måneden. Sådan gør du:


  • Luk alle vandhaner
  • Kontroller at der ikke løber vand i toiletter
  • Vaskemaskiner, opvaskemaskiner og andre automatiske vandsystemer slukkes
  • Kontroller nu flow-indikatoren på vandmåleren – er der fortsat forbrug gennem måleren vil der være en løbende pil (se billede)

Ansvar


Ansvaret for etablering og vedligehold af ledninger og installationer skifter ved skel – også i de tilfælde hvor vandmåleren er placeret indendørs.


Vandmåleren er til enhver tid vandværkets ejendom.


Igennem de sidste 10 år har Ubby Vandværk flyttet ca. 300 målere fra idendørs montering til udendørs montering i en målerbrønd. Det betyder at der idag kun er ganske få forbrugere der fortsat har måleren siddende indendørs. De resterende indendørs målere vil blive udflyttet inden for de kommende 3-4 år. Baggrunden for at målerne flyttes ud er et ønske om let adgang til målerne, når der skal foretages stikprøvekontroller og udskiftninger. Samt at måleren placeres ved skel hvor ejerskabet af ledningen i jorden skifter.


Vandmålerne har en forventet levetid på 12-16 år og skal herefter udskiftes. Inden for levetiden skal der foretages stikprøvekontroller, hvor en del af målerbestanden nedtages og sendes til laboratoriekontrol. 

VANDSPILD PÅ LEDNINGSNETTET


Vandspild er dyrt og det er ærgerligt at vores rene drikkevand går til spilde, derfor gør vi meget for at finde og reparere lækager. 


Derfor beder vi alle om at holde et vågent øje i perioder med tørt vejr – vi er meget interesserede i at høre fra jer hvis I ser følgende:


  • Løbende vand i grøfter eller vejsider.
  • Konstant rislen i regnvandsbrønde.
  • Stående vand hvor der normalt er tørt.
  • Våde pletter eller ‘sumpet’ jord.

Vi giver en flaske rødvin eller en æske chokolade, som tak for hjælpen, hvis du kan lede os frem til en lækage.


Venligst Ubby Vandværk / Bestyrelsen


Kontaktoplysninger står i menuen under Bestyrelsen.