HÅNDVÆRKERE


Alle håndværkere og entreprenører der arbejder på Ubby Vandværks installationer og ledningsnet skal have højt fokus på hygiejne.


Videoerne herunder viser de vigtigste fokusområder: